توضیح ضروری

توضیح ضروری


محتویات این وبلاگ بهیچ عنوان سیاسی نیست و فقط

 تلاشی است برای متقاعد کردن کسانیکه میپندارند

میهن مان ایران مکانی امن برای نو کیشان مسیحی است


با مشاهده این وبلاگ و محتویات مستند آن قضاوت را به

وجدان آگاه شما می سپاریم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر